Інстуркція переходу на коди ОТГ

Інструкція з переходу на коди бюджету ОТГ

1.       Вийти користувачам з програми на всіх комп’ютерах.

2.       На комп’ютері запустити ІПК «Місцевий бюджет» і виконати резервене копіювання Інструменти - Резервна копія Бази данних - Створит резервну копію. У випадку викорстання виділеного серверу необхідно на сервері ІПК "Місцевий бюджет" перейти у вкладку Резервні копії і настиснути Створити резервну копію.

3.       Зайти у пункт меню Інструменти-Оптимізація бази даних і натиснути кнопку виконання скрипта.

4.       Для новостворених ОТГ необхідно у програмі оновити довідник територій, для цього необхдіно натиснути кнопку Поновлення довідника територій і дочекатися успішного поновлення

5.      Далі натиснути «Перекодування бюджету для ОТГ».

 

      6 . Оберіть код бюджету ОТГ та натисніть «Вибір»

 

7.       Натисніть кнопку "Виконати"

8.       Після виконання перекодування активуйте програму Інструменти – Отримання ліцензійного ключа – Активація за допомогою Інтернет.

8.       На інших комп’ютерах необхідно обрати код бюджету ОТГ  Інструменти – Налаштування - Зміна бюджету.